Địa điểm làm hộ chiếu ở Hà Nội

Quý khách làm hộ chiếu phổ thông có hộ khẩu ở Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc, có tạm trú tại Hà Nội có thể làm hộ chiếu tại cơ quan xuất nhập cảnh Hà Nội : cục quản...

Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Gửi Email hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến