Hồ Sơ làm visa Đài Loan thăm con gái lấy chồng Đài Loan của người Việt Nam

1.    Hộ chiếu bản gốc và bản photo 1 bản.Hộ chiếu phải còn hiệu lực trên 6 tháng.

2.    Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa 1 bản ( kèm 2 tấm ảnh 4×6 nền trắng chụp trong 6 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên .

3.    Giấy tờ chứng nhận quan hệ ruột thịt như khai sanh hoặc hộ khẩu gia đình bản chính và bản copy (bản chính đối chiếu xong trả lại). Đối với hồ sơ Campuchia các giấy tờ này cần có bản dịch tiếng Hoa hoặc Anh , hợp pháp hóa Bộ Ngoại Giao Campuchia và Lãnh sự.

4.    Bản trích lục hộ tịch cả hộ của người con rể ở Đài Loan ( có hiệu lực trong thời gian ba tháng).

5.    Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của người con bản tiếng việt và hoa có hợp pháp hóa lãnh sự. Đối với quốc tịch Campuchia, các giấy tờ này cần có bản dịch tiếng Hoa và hợp pháp hóa lãnh sự.

6.    Bản sao thẻ cư trú của người con đang sống ở Đài Loan.

7.    Trường hợp đương sự nhập cảnh vào Đài Loan nhằm mục đích chăm sóc con gái trong thời gian sinh đẻ, cần kèm theo giấy chẩn đoán của bệnh viện có ghi rõ dự đoán ngày sinh.

8.    “Giấy bảo lãnh xin visa Trung Hoa Dân Quốc” do con rể ký bảo lãnh (có thể xin mẫu tại quầy tiếp tân của Văn phòng hoặc tải từ Website của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao Đài Loan www.boca.gov.tw hoặc tải từ Website của Văn phòng www.tecohcm.org.vn). Trường hợp nếu con gái của đương sự đã lấy được quốc tịch Đài Loan, thì con gái đương sự có thể ký đơn bảo lãnh. Con gái hoặc con rể không cần đến Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao Đài Loan làm thủ tục bảo lãnh.

9.    Trong trường hợp con gái đương sự gặp phải biến cố lớn hoặc tai nạn ngoài ý muốn tại Đài Loan, đương sự cần sang Đài Loan gấp, xin liên hệ với văn phòng chúng tôi theo số điện thoại : 848-39621745