Tư vấn giấy phép lao đông- Thẻ tạm trú – Gia hạn visa

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Giấy phép lao động là bắt buộc nếu người lao động nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Nếu người nước ngoài làm việc tại...

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

I . ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA HOẶC LAO ĐỘNG KỸ THUẬT....

Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Gửi Email hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến