Visa Trung Quốc Phổ thông được chia làm 8 loại sau :

Visa D: Cấp cho những người đến định cư tại Trung Quốc;

Visa Z: Cấp cho những người đến Trung Quốc nhận chức, làm việc hoặc đi theo người nhà;

Visa X: Cấp cho học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học, cấp cho giáo viên đến học nâng cao,và những người đến thực tập từ 6 tháng trở lên;

VisaF: Cấp cho những người đến Trung Quốc phỏng vấn, khảo sát, giao lưu văn hóa kỹ thuật, nângcao ngắn hạn và nhũng người đến thực tập trong khoảng thời gian ngắn không quá 6 tháng;

Visa L: Cấp cho những người đến Trung Quốc du lịch hoặc những người nhập cảnh đến Trung Quốc giải quyếtviệc riêng. Nếu tổng cộng có 9 người trở lên cùng một tập thể nhập cảnh với mục đích du lịch thì sẽ cấp visa tập thể;

Visa G: Cấp cho nhũng người quá cảnh.

VisaC: Cấp cho những người đến Trung Quốc trong những chuyến bay quốc tế, trong các chuyến tàu liên vận, vận chuyển hàng không, hằng hải…

Visa J-1: Cấp cho các nhà báo , phóng viên quốc tế thường trú tại Trung Quốc.

Visa J-2: Cấp cho các nhà báo quốc tế đến đột xuất với mục đích phỏng vấn.