Người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam nếu không có thẻ tạm trú thì phải gia hạn visa nhiều lần hoặc xuất cảnh sau đó nhập cảnh lại để tiếp tục làm việc tại Việt Nam, điều này rất mất thời gian và tốn nhiều chi phí. Vậy người nước ngoài khi được cấp thẻ tạm trú thì có những quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền của người được cấp thẻ tạm trú

  • Người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm;
  • Khi đã được cấp thẻ tạm trú hợp pháp, người nước ngoài có quyền bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi sang Việt Nam ở cùng khi thẻ tạm trú còn thời hạn và được cơ quan, tổ chức mời hoặc bảo lãnh người đó đồng ý.
  • Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn giá trị của thẻ tạm trú.

Tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam. Sống và làm việc theo pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nghĩa vụ của người được cấp thẻ tạm trú:

  1. Làm việc ở Việt Nam phải phù hợp với mục đích đã đăng ký khi nhập cảnh.
  2. Phải mang theo hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, các giấy tờ liên quan đến cư trú và đi lại ở Việt Nam; có trách nhiệm xuất trình đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Thời hạn của thẻ tạm trú:

  1. Thời hạn của thẻ tạm trú được tính theo thời hạn của hộ chiếu: ngắn hơn ít nhất 30 ngày.
  2. Các thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
  3. Các thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
  4. Các thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm ( thường áp dụng cho người nước ngoài có giấy phép lao động)
  5. Khi thẻ tạm trú hết hạn, cần làm thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú và được xem xét làm thẻ tạm trú mới.