XIN VISA CÔNG TÁC

 • 02 ảnh 4×6 (nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng)
 • Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
 • Giấy đăng ký kết hôn / ly hôn (nếu có)
 • Chứng minh công việc:
 • Nếu là chủ doanh nghiệp: Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký thuế hoặc Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân 3 tháng gần nhất
 • Nếu là nhân viên, cung cấp Hợp đồng lao động, Bảng lương 3 tháng gần nhất
 • Chứng minh mục đích chuyến đi:
 • Quyết định cử đi công tác (nêu rõ mục đích chuyến đi, người chi trả cho chuyến đi)
 • Lịch trình chuyến đi (ghi rõ thông tin liên hệ các bên có liên quan)
 • Bằng cấp/chứng chỉ nghề của người được cử đi công tác (bản sao)
 • Thư mời của công ty tại Ai Cập (nêu rõ mục đích chuyến đi và lịch trình công tác)
 • Chứng minh mối quan hệ làm ăn hai bên: Hợp đồng, chứng từ giao dịch, thư từ…

XIN VISA DU LỊCH

 • 02 ảnh 4×6
 • Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
 • Giấy đăng ký kết hôn / ly hôn (nếu có)
 • Chứng minh công việc:
 • Chủ doanh nghiệp: Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký thuế, hoặc Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân 3 tháng gần nhất
 • Nhân viên: Hợp đồng lao động, Bảng lương 3 tháng gần nhất, Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
 • Nếu là học sinh/sinh viên: Giấy xác nhận của nhà trường, Giấy xác nhận bảo trợ tài chính và CMND của người bảo trợ tài chính, Hoặc Đơn xin nghỉ học (có đóng dấu của nhà trường)
 • Chứng minh tài chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất, Giấy chứng nhận thu nhập từ việc đầu tư khác (nếu có)
 • Chứng minh mục đích chuyến đi