Tất cả các loại visa mà lãnh sự quán nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam đều có những mục cần chú ý sau đây:

  • Thời hạn có giá trị sử dụng của visa.
  • Số ngày tối đa được phép lưu trú tại nước đó.
  • Số lần nhập cảnh vào nước đó trong thời hạn có giá trị sử dụng của visa.

Đối với visa du lịch Nhật Bản :

  • Thời hạn có giá trị sử dụng visa: 3 tháng kể từ ngày cấp.
  • Thời gian lưu trú tối đa là: 15 ngày.
  • Số lần được nhập cảnh vào Nhật: 1 lần.

Trong trường hợp muốn lưu trú dài ngày hơn, hoặc nhập cảnh nhiều lần vào Nhật thì quý khách phải đưa ra bằng chứng cụ thể và chuyển đổi mục đích xin visa.
Thời gian lưu trú tối đa: 90 ngày.